Dane teleadresowe

Świerzno 4, 770-200 Miastko
tel: 59-858-32-67

Dane teleadresowe

Świerzno 4, 770-200 Miastko
tel: 59-858-32-67

Godziny pracy

poniedziałek - piątek (7.00 - 15.00)

Godziny pracy

poniedziałek - piątek (7.00 - 15.00)

Nr rachunku bankowego

06 1020 4708 0000 7702 0072 8295

Nr rachunku bankowego

06 1020 4708 0000 7702 0072 8295

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostepności

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod wzgledem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Organ nadzorujący: Dyrektor SP Świerzno Miastko
Świerzno 4, 77-200 Miastko
sp.swierzno@op.pl
+48 59 858 32 67

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Dyrektor Marek Grymbowski
Świerzno 4, 77-200 Miastko
sp.swierzno@op.pl
+48 59 858 32 67

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sp.swierzno@op.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 59 858 32 67

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Gmina Miastko
77-200 Miastko
ul. Grunwaldzka 1
sekretariat@um.miastko.pl

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Dyrektor Marek Grymbowski
Świerzno 4, 77-200 Miastko
sp.swierzno@op.pl
+48 59 858 32 67

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
brak

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
sp.swierzno@op.pl

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

brak
brak